Het verhaal van
Joëlle en Tanja

Terug naar alle verhalen

Tanja Roggeveen en Joëlle Koopmans zijn verpleegkundigen bij het Intensive Home Treatment (IHT) team Jeugd van Yulius. Een behandelvorm waarbij in een korte tijd thuis intensieve zorg wordt geboden aan kinderen en jongeren die door ernstige psychiatrische problematiek zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen.

Wij behandelen heel intensief in een korte tijd

Wij behandelen heel intensief in een korte tijd

Naam: Joëlle Koopmans
Functie: Specialistisch Ambulant Behandelaar

Team: Intensive Home Treatment (IHT) team Jeugd
Werkzaam bij Yulius sinds: 2018

Naam: Tanja Roggeveen
Functie: Specialistisch Ambulant Behandelaar

Team: Intensive Home Treatment (IHT) team Jeugd
Werkzaam bij Yulius sinds: 2015

Tanja Roggeveen en Joëlle Koopmans zijn verpleegkundigen bij het Intensive Home Treatment (IHT) team Jeugd van Yulius. Een behandelvorm waarbij in een korte tijd thuis intensieve zorg wordt geboden aan kinderen en jongeren die door ernstige psychiatrische problematiek zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen.

“Je kunt echt het verschil maken”, geeft Tanja als antwoord op de vraag wat het zo interessant maakt om te werken voor het IHT-team jeugd. “Je belandt eigenlijk altijd in een crisissituatie waarin je snel moet handelen, er zijn korte lijnen en er is geen tijd om te wachten.”

Joëlle vult aan: “Het doel is om samen met het hele gezin de problematiek aan te pakken. We werken systemisch in de omgeving van de jongere. De zorg die wij bieden is kort en intensief. In een periode van zes tot twaalf weken komen we bij de jongere thuis. Dat kan variëren van één tot vijf keer in de week. We starten niet met het maximale zodat we kunnen opschalen als dat nodig is. Uiteindelijk schalen we natuurlijk wel af.”

Tanja: “We werken met een shared caseload. Dat betekent dat ieder teamlid op de hoogte is van de casus en de zorg, zodat een teamlid de zorg direct en adequaat kan overnemen indien nodig. Het team is flexibel en in staat snel op- en af te schalen. Zodra een jongere wordt aangemeld dan verdelen we die in het team onder twee gezinsbehandelaren. In ons behandelteam werken medewerkers uit verschillende disciplines: een kinder- en jeugdpsychiater, een systeemtherapeut, social workers en verpleegkundigen.”

Joëlle: “We starten iedere ochtend met een multidisciplinair overleg (MDO) op locatie de Kreek. We bespreken de cliënten die bij ons in behandeling zijn en de nieuwe aanmeldingen. Na het overleg gaat ieder zijn eigen weg. Tijdens de dag hebben we natuurlijk wel contact met collega’s. Vaak gaan we aan het begin van het behandeltraject met z’n tweeën op huisbezoek. Daarna splitsen we wat meer op.”

Tanja: “IHT wordt altijd ingezet als deelbehandeling. We hebben nooit de regie in de casus. De regie ligt bijvoorbeeld bij een polikliniek of een andere betrokken partij. IHT kan ook ingezet worden ter voorkoming van opname, het voorkomen van een opname kan ook een doel op zich zijn.”

Joëlle: “Met deze behandelvorm kunnen we de zorg in de eigen sociale omgeving organiseren. Dat past ook bij de visie die Yulius uitdraagt: Herstellen doe je thuis!”.