Over Yulius

Voor sommige mensen is het leven ingewikkelder, zij hebben voor langere of kortere tijd psychische ondersteuning of behandeling nodig. Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Wij zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg (ggz) en bieden gespecialiseerd onderwijs. Dat doen we op meerdere plekken in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. 

‘Beter worden doe je thuis’ is ons principe. We doen zoveel mogelijk dichtbij of in de omgeving van en sámen met de cliënt. Door actief te zijn in de wijk zijn we er tegelijkertijd ook sneller bij om psychiatrische zorg in te zetten waar dat nodig is. Als er sprake is van een zeer acute zorgvraag, dan kan een cliënt ook terecht bij één van onze behandelcentra of klinieken. Dat doen we zo kort mogelijk en altijd in verbinding met thuis.

Meer weten over Yulius? Bekijk het Yulius Jaaroverzicht via de knop hieronder.

Kind en Jeugd

Yulius Kind en Jeugd biedt hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die door psychiatrische problematiek zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. We bieden een breed scala aan diensten aan waaronder diagnostiek, behandeling en begeleiding voor kinderen en jongeren met bijvoorbeeld ADHD, autisme, angststoornissen en stemmingsproblemen. Daarnaast bieden we ook hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van complexe gezinsproblematiek.

Volwassenen

Yulius biedt hulp en ondersteuning aan volwassenen met psychische problemen. De zorg richt zich op het bevorderen van zelfstandigheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënten. We bieden hiervoor diverse vormen van zorg zoals ambulante zorg, klinische opname en dagbehandeling. Ook is er aandacht voor het betrekken van de omgeving van de cliënt bij het behandelproces. De zorgverleners van Yulius Volwassenenzorg zijn betrokken en deskundig en werken samen met de cliënt aan herstel en een beter perspectief voor de toekomst.

Onderwijs

Yulius Onderwijs is er voor leerlingen die door (het vermoeden van) psychische problematiek behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren. Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Soms is dit met passende ondersteuning op de reguliere school en soms is dat op een van onze gespecialiseerd onderwijs scholen.

Staf

Als medewerker in een staffunctie bij Yulius heb je de kans om een essentiële rol te vervullen. Met een duidelijke focus op het ondersteunen van de verschillende locaties en directies van Yulius, vorm je een belangrijke schakel in het bevorderen van effectieve en efficiënte werkprocessen. Je werkt nauw samen met diverse teams en biedt waardevolle ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld IT, administratie, planning en communicatie.