In ’t kort

Yulius vindt uw privacy belangrijk. Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om. We zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid, maar de wet (AVG) vraagt van ons dit nóg zorgvuldiger te doen. Wat betekent dit voor u? En wat kun u hierin van ons verwachten?

Concreet houdt dit het volgende in:

 • We verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn en we gaan hier vertrouwelijk mee om.
 •  Binnen Yulius hebben alleen die medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens die deze gegevens nodig hebben bij de uitvoering van hun werk. Of omdat wetgeving dit van ons vraagt.
 • We delen in principe geen informatie over u, tenzij wij hierover een afspraak met u hebben of omdat een wettelijke verplichting dit voorschrijft.
 • We bewaren alle informatie over u zorgvuldig en niet langer dan nodig.
 • Yulius streeft hierbij naar een goede (technische) beveiliging van uw persoonsgegevens.
 • We houden ons te allen tijde aan wet- en regelgeving.
 • Yulius heeft een functionaris gegevensbescherming. Heeft u vragen, neem dan contact op.
 • Heeft u een klacht over hoe Yulius omgaat met uw gegevens? Laat ons dit weten.

U heeft als cliënt de volgende rechten:

 • U heeft het recht om alle gegevens die bij Yulius zijn vastgelegd over u in te zien.
 • Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u die laten corrigeren of verwijderen. Dit geldt niet als de gegevens nodig zijn om de overeenkomst tussen u en Yulius uit te voeren of wanneer bewaren van de gegevens wettelijk bepaald is.In uw specifieke situatie kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens. Dit geldt niet als u eerder toestemming heeft gegeven of omdat er een overeenkomst met u is of omdat er een wettelijke verplichting geldt.
 • We verwerken gegevens op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming intrekken. Wij stoppen de verwerking dan zo snel mogelijk vanaf het moment dat u dit heeft aangegeven. Dus niet met terugwerkende kracht.

Meer informatie? Klik door naar onze privacyverklaring.